Introduktion

Nagelterapeutens ABC©

                    1.
1 Introduktion

Som nagelterapeut är du ansvarig för din kunds händer och naglar. Du vill göra dem vackrare, men dina kunder måste vara i säkra händer under din behandling. Därför behöver du ha tillräckligt med kunskaper om uppbyggnad och tillväxt av friska naglar, händer och hud. Magnetic Nail Academy förser dig med den informationen via Nagelterapeutens ABC.

Ett viktigt avsnitt i den här informationen är tillägnat nagelsjukdomar och andra nagelåkommor. Anledningen till det är att ge dig, som nagelterapeut, tillräckligt med medicinsk kunskap för att kunna utföra ditt dagliga arbete. Genom den här informationen kommer du lära dig att känna igen nagel- sjukdomar och andra nagelåkommor i ett tidigt skede. Du lär dig vilka behandlingar du har rätt att utföra som nagelterapeut och, om nödvändigt, när du bör be din kund att kontakta sin läkare.

En nagelsalong skall också vara en riskfri och god arbetsmiljö för dig, anställda och dina kunder. Därför finner du här även information om hur uppbyggnaden av din nagelsalong bör se ut samt hur du skall hantera dina produkter och avfall, hygieniska aspekter och arbetsrelaterade rekommendationer.

Eftersom konstgjorda nagelprodukter är komplicerade kemiska produkter, kan du läsa om innehållet i produkterna som du använder varje dag. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse för hur produkterna fungerar och hur du skall handskas med dem på ett korrekt sätt.

Som nagelterapeut har du även en viktig roll som rådgivare. Varje enskild kund har olika önskemål och möjligheter. Vi kommer att beskriva och ge en översikt av olika typer av kunder samt riktlinjer över hur man håller ett första informationsmöte med kunden.

Första steget till vackra naglar är den traditionella manikyren. Vi kommer steg-för-steg att beskriva manikyr, hand- och armmassage.

För att förbereda dig inför ditt eget företagande kommer vi även att gå igenom en checklista över hur och vad man skall tänka på när man skall öppna en nagelsalong.

Avslutningsvis, den här informationen för professionella nagelterapeuter erbjuder dig en grundlig teoretisk bas för ditt yrke som nagelterapeut. Teorin är inte alltid så lätt, men den kommer absolut att intressera dig.

Även om den här information är grunderna för utbildningarna hos Magnetic Nail Academy i hela världen, hoppas vi att även andra nagelterapeuter kommer att ha nytta av och ta åt sig av den här informationen och använda sig av den i sitt dagliga arbete. Magnetic Nail Academy tror på ett öppnare utbyte av kunskap och erfarenheter i nagelbranschen för att föra nagelterapeuterna och branschen till en högre professionell nivå.

Mey

Magnetic Nail Academy
Mey Liang

 
 
  front1  

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.