God arbetsmiljö

Nagelterapeutens ABC©

                     2 .
2 En god och säker arbetsmiljö

Som nagelterapeut erbjuder du en service till allmänheten som du tar betalt för. Du är en egen företagare och därför måste du följa ett antal lagar och regler. Det innebär inte enbart att du måste betala skatt, du skall även uppfylla lagar och regler inom området säkerhet, arbetsförhållanden och hygien. Dessa lagar och regler är till för att försäkra dig om att du arbetar säkert, så dina kunder inte utsätts för någon hälsorisk då de besöker din nagelsalong.

De lagstadgade reglerna beträffande arbetsförhållanden och arbetsmiljön kan skilja en del från land till land, däremot har många lagar och regler fastställts på EU-nivå. Vår information är därför baserad på EU-lagstiftningar som gäller i samtliga EU-länder. Observera att utöver dessa lagar och regler kan det finnas enstaka ytterligare krav från land till land.

front203
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.