Nagelproblem

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4 Att identifiera nagelproblem

Det här kapitlet handlar om naglarnas sjukdomar och problemtillstånd. Avsikten är att ge dig tillräcklig medicinsk kunskap för att kunna känna igen problemen på ett tidigt stadium. Då kan du veta vilka behandlingar du kan utföra som nagelterapeut, liksom när du inte bör behandla utan referera kunden till en läkare.

front4
högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.