8.2 Budget

Nagelterapeutens ABC©

                   8.
8.2 Budget


Ditt kapitalbehov och finansiering

Vid starten går det ofta åt mer pengar än vad man har tänkt sig. Det uppstår kostnader som kan vara svåra att förutse. För att din verksamhet skall komma igång störningsfritt, bör du således kalkylera “igångsättningskostnaderna” med god marginal.

budget102

Resultatbudget

Vid det här läget har du undersökt marknadens storlek och fastställt din målgrupp. Du vet också en del om målgruppens köpbeteende. Därefter beräknar du företagets kostnader. Mallen här nedan tar upp de vanligaste kostnaderna i ett företag, men för just ditt företag kan det finnas ytterligare några. Det är viktigt att du verkligen gör en resultatbudget och att du ägnar den tillräckligt med tid. Var ärlig mot dig själv så att du inte glömmer bort eller underskattar några av kostnaderna eller bedömer dina möjligheter till försäljning för optimistiskt.

budget202

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.