9.1 Medicinsk & Anatomisk ordlista

Nagelterapeutens ABC©

                   9.
9.1 Medicinska och anatomiska termer

Allergi

Överkänslighet i huden, ögonen eller luftvägarna mot en viss substans, som kan leda till immunreaktioner i kroppen.

Alopecia areata

Hudsjukdom som orsakar hårlösa fläckar på huvudet som resultat av en inflammation runt hårrötterna. Kan också påverka naglarna.

Anonychia congenita

Medfödd förlust av naglarna.

Artros

Sjukdom som påverkar lederna.

Bakterier

Encelliga mikroorganismer.

Beau's linje

En tvärgående linje över nageln.

Candida Albicans

En jästsvamp som kan infektera naglarna.

Cell

Den minsta byggstenen i människokroppen.

Chromonychia

Missfärgning av naglarna.

Corneocytes

Celler som bygger upp nagelplattan.

Corpus unguis

Nagelplattan.

Corticosteroider

En samling syntetiska och organiska substanser som kan stimulera hormonerna i adrenalinsystemet. Även medicin mot inflammationer.

Curare

Latin för ”att vårda”.

Dermatit

Hudirritation.

Dermatolog

En läkare som är specialist på hud-, hår- och nagelsjukdomar.

Dermis

En del av huden, under epidermis.

Diagnos

Avgöra tillståndet hos bland annat naglar och hud.

Distal

Den yttersta del av nageln, vid den fria randen.

Eksem

Hudirritation med klåda, rödhet och flagning.

Epidermis

Hudens yttersta lager, överhuden.

Eponychium

Ett lager av genomskinlig hud som skyddar nageln.

Felon

En infektion som börjar i nagelbandet. Se även: Panaritium.

Herpes simplex

Ett virus som bl.a. orsakar kalla sår.

HPV

Viruset som orsakar vårtor (Humant Papillom Virus).

Humiditet

Nivån av fukt i naglar, hud och hår.

Hyperkeratos

Förtjockning av nagelplattan.

Hyponychia

Omogna naglar.

Hyponychium

Vävnad i nagelbädden, särskilt intill den fria randen.

Indikation

En existerande situation där nagel- eller hudproblemet kan behandlas.

Jäst

Encellig organism som tillhör familjen svampar.

Kapillärer

De minsta blodkärlen.

Keratin

Hornliknande cellmaterial (protein); det som naglar består av.

Keratinisering

En process där cellerna i huden sakta torkar ut och dör.

Knipnagel

En nagel som har en tvärgående kurva.

Koilonychia

Skedformade naglar.

Kongenital

Medfödd.

Kontraindikation

Indikation, exempelvis en hud- eller nagelsjukdom som betyder att du inte bör utföra en behandling.

Lameller

Keratinlager i nageln.

Lectulus unguis

Nagelbädden.

Leuconychia

Vit missfärgning på nagelplattan.

Lipider

Fetter.

Lunula

Halvmånen vid nagelns rot.

Manus

Latin för ”hand”.

Matrix

Platsen där nagelns tillväxt sker.

Melanin

Färgade korn av protein (pigment) i epidermis som gör huden brun för att skydda mot ultraviolett strålning.

Melanom

En elakartad tumör i de celler som producerar melanin (melanocyter).

Mikroorganismer

Mycket små levande organismer sådana som bakterier, virus och svampar.

Musculi

Muskler.

Nerv (vävnad)

Vävnad som överför signaler till hjärnan och gör att vi kan röra oss, känna lukt, värme, beröring, se, höra och smaka.

Onychodystrofi

Tillväxtproblem i nageln; nageldystrofi.

Onychofagi

(Sjuklig) nagelbitning.

Onychogryphos

Naglar som har en längsgående böjning, klonaglar.

Onycholys

Nagelnplattan lossnar; nagelavlossning.

Onychomykos

Svampinfektion i nageln.

Onychoschizia

Naglarna bryts sönder vid den fria kanten och ser taggiga ut.

Onychotillomani

Psykologiskt tillstånd där patienten tvångsmässigt skadar eller drar ut naglarna.

OPS

Organo-Psyko Syndrom.

Pachyonychia congenita

Medfött tjocka naglar.

Panaritium

En infektion som börjar i nagelbandet. Se även: Felon.

Paronychi

Inflammerat nagelband.

Perionychium

De laterala nagelvecken.

Perionychofagi

Bita på huden runt taglarna.

Phalanges

Fingerbenen.

Proximal

Den del av nageln som ligger närmast nagelbandet.

Pseudomonas aeruginosa

Bakterie som kan påverka nagelplattan och färga den grön.

Psoriasis vulgaris

En hudsjukdom som ger flagnande, röda fläckar på huden och små hål i naglarna.

Radix unguis

Nagelroten.

Reumatism

En sjukdom i hållnings- och rörelseapparaten, en paraplyterm för fler än hundra muskel- och ledsjukdomar.

RSI

Skada till följd av upprepade likadana rörelser (Repetitive Strain Injury).

Sebum

Lagret av fettsyror som skyddar huden.

Smitta

Överföring av bakterier, virus eller svampar från en kund till en annan eller mellan dig och kunden.

Stratum basale

Det lägsta levande lagret i epidermis där nya celler bildas (genom celldelning). Se även: dermis.

Stratum corneum

Det översta lagret i epidermis (består av döda celler). Se även: epidermis.

Subcutan bindvävnad

Vävnad som håller samman huden och de underliggande musklerna och benen.

Svampinfektion

En infektion orsakad av en- eller flercelliga mikroorganismer. Se även: tinea.

Svett

Färglös vätska bestående av vatten med upplösta restprodukter från hudens ämnesomsättning.

Svettkörtlar

Körtlar i dermis som producerar svett. Medicinsk term: ”glandulae sudoriferae”.

Syramantel

Ett skyddande lager av svett och fettsyror som finns på huden. Se även: sebum.

Tillväxt

Den process där cellerna föryngras och förökar sig.

Tinea

Svampinfektion.

Trachonychia

Naglar med grov yta (sandpappernaglar).

Trauma

Skada genom yttre våld.

Vävnad

Grupper av celler med samma form och funktion.

Virus

Mycket liten, sjukdomsframkallande organism.

högertjosan 9

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.