9.2 Allmän ordlista

Nagelterapeutens ABC©

                   9.
9.2 Allmän ordlista

Aktiva substanser

Kosmetiska substanser som har en viss effekt på huden och/eller naglarna

Behandlingsserie

En behandling som måste upprepas ett visst antal gånger för att nå den önskade effekten

CI-nummer

Färgindex-nummer, en siffra som bl.a. beskriver de färgämnen som finns i den europeiska kosmetikalagstiftningens positiva lista.

Desinfektion

En process där en stor mängd mikroorganismer dödas med hjälp av ett flytande desinfektionsmedel, och andra organismers tillväxt hämmas.

Effleurage

En bestrykande massage

Grit

Grovlek (på en fil eller ett sandpapper)

INCI

Förkortning för: International Nomenclature Cosmetic Ingredients; en överenskommen nomenklatur som används inom kosmetikaindustrin

Initiation

Början på en polymeriserinigsprocess

Initiator

Ett ämne som gör att en (kemisk) reaktion kommer igång snabbare och som inte förbrukas under reaktionen

Katalysator

Ett ämne som accelererar en (kemisk) reaktion och som inte själv förbrukas vid slutet av reaktionen

Korslänkar

Förgrenade monomerer som kan förenas till ett nätverk

Lösningsmedel

Ett medium i vilket andra ämnen kan lösas

Molekyl

Den minsta beståndsdelen i ett material, som fortfarande har alla materialets egenskaper

Monomer

Den grundläggande enhet av vilken en polymer konstrueras

MSDS

Material Safety Data Sheet: en sammanfattning av data rörande säkerhet och användning av en produkt, bestämd av tillverkaren

Oligomer

En kort kedja av monomerer

pH-värde

En siffra som anger ett ämnes surhet eller basiskhet; pH står för: pondus Hydrogenium

Pigment

Ett färgämne som inte är lösligt i vatten. Se även: melanin

Polymer

En stor molekyl som skapas av många monomerer genom en reaktion

Polymerisering

Den kemiska process där monomerer länkas samman och blir en polymer

Primärfärger

Röd, gul och blå

Rengöring

Borttagning av synlig smuts

Sekundärfärger

Orange, grön and violett

Shiatsu

En östasiatisk massageteknik baserad på tryckpunkter

Sterilisering

En process där alla mikroorganismer sådana som bakterier, virus och svampar, dödas

Termination

Slutet på en polymerisationsprocess

Utväxt

Den delen av nageln vid nagelbandet där den naturliga nageln är synlig om den konstgjorda nageln växer från den naturliga nageln

UV-filter

Ämnen som reducerar den skada som UV-ljus gör på huden och naglarna. Används bland annat i top coats och handkrämer

högertjosan 9

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.