3.1 Handen

Nagelterapeutens ABC©

                   3.
3.1 Handen

Människans skelett innehåller fler än 200 ben. Den största andelen av dem finns i händerna. Varje hand består av 27 ben. På latin heter ben ”os”, därav ”osteologi”, läran om ben. Handen indelas i tre delar:

  • Handleden, eller carpus.
  • Mellanhanden, eller metacarpus.
  • Fingrarna, eller digiti.

Carpus består av åtta oregelbundet formade ben som tillsammans utgör handleden. I många rörelser samverkar handleden med armbågsleden.

Metacarpus består av fem ben, som är basen för de fem fingrarna. Metacarpalbenen rör sig inte särskilt mycket, utom det ben som är basen för tummen. Tumleden är en kulled som möjliggör tummens roterande rörelse. Varje finger består av tre falanger utom tummen, som har två. Lederna mellan falangerna rör sig i en riktning och kallas därför gångjärnsleder.
 

Handens viktigaste ben (”Os” är latin för ”ben”):

 1. Slutet av ulna (underarmsben).
 2. Slutet av radius (underarmsben).
 3. Mellanhandsben (os metacarpale).
 4. Capitate (os capitatum).
 5. Större multiangularben (os trapezium).
 6. Mindre multiangularben (os trapezoiodeum).
 7. Hamate (krokben) (os hamatum).
 8. Ärtformat ben (os pisiforne).
 9. Triangulärben (os triquetrum).
10. Lunate (os lunatum).
11. Navicular (os naviculare).
12. Falanger (phalanx): proximal (proximalis), mellan (media) och distal (distalis).

Höger tjosan 3
skeletthand 31
skeletthand 2 31

Muskler

Handens rörelser möjliggörs inte bara av lederna mellan de olika benen. Det är musklerna (latin musculi) som aktiverar rörelsen. De finns både i handen och underarmen, och bildar ett komplicerat system. Bara i underarmen finns 20 muskler, varav 15 svarar för fingrarnas rörelser. På handens ovansida finns främst ligamenten till de muskler i underarmen som böjer och sträcker fingrarna. De är synliga på handens ovansida under huden. På handens insida finns flera muskler, exempelvis de små handmuskler som styr lillfingret och tummen. Särskilt tummen är mycket flexibel. Egenskapen att vi kan röra tummen in över handflatan till lillfingret är unik för människan och skiljer oss från aporna.

De viktigaste musklerna i handen, det transversa karpalligamentet är också synligt. Om det svullnar, uppstår karpaltunnelsyndrom.
 

Blodkärl

Förutom ben och muskler behöver handen också sina blodkärl. De förser handen med näringsämnen och fraktar bort avfallsprodukter från musklerna och huden. Artärerna tillför syrerikt blod och venerna för bort syrefattigt blod. Både artärer och vener finns på undersidan av armen. Artärerna förgrenar sig i handen till allt mindre blodkärl. De minsta (kapillärerna) har en delvis genomtränglig kärlvägg som gör det möjligt att utbyta syre och näringsämnen med cellerna.

Samtidigt som näringsämnen frigörs, absorberar blodet koldioxid och restprodukter från cellerna. Dessa forslas med venerna tillbaka till de organ som renar blodet, främst levern och lungorna.

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.