3.2 Huden

Nagelterapeutens ABC©

                   3.
3.2 Huden

Huden är människokroppens största organ. I sin helhet har den en yta på cirka 1,6 kvadratmeter och väger mellan två och fyra kilo. Huden är omslaget som innehåller och skyddar ben och inre organ. Eftersom huden ersätter sina celler var 28:e dag får man bokstavligen ny hud varje månad.

Höger tjosan 3

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.