3.3.2 Nagelväxten

Nagelterapeutens ABC©

                   3.
3.3.2 Nagelns tillväxt

Precis som håret, växer inte alla människors naglar lika fort. Tillväxten är snabbast i åldern mellan 20 och 40 år. Vid högre ålder växer naglarna långsammare. I genomsnitt växer naglar mellan 0,5 och 1,2 millimeter per vecka, vilket motsvarar 4 centimeter om året. Det tar ungefär 5-6 månader innan nageln har vuxit från matrix till den fria kanten. Naglar växer snabbare på sommaren än på vintern, liksom under havandeskap. Mäns naglar växer snabbare än kvinnors.

Varken tillväxthastigheten eller styrkan hos nageln påverkas av att man äter (extra) vitaminer och mineraler. Men en balanserad kost kan ha en positiv inverkan på naglarnas skick, liksom det påverkar huden och håret. Långvarig användning av mediciner eller hög feber kan skada naglarna eller hämma deras tillväxt. Sådant syns vanligen som linjer eller ojämnheter i nageln (se kapitel 4).

Nagelns tillväxt stimuleras genom regelbunden polering (buffning) eller om man har konstgjorda naglar. De starka poleringsrörelserna stimulerar blodflödet till matrix. Det har en gynnsam inverkan på nagelns tillväxt.

Det faktum att stimulering av blodflödet leder till ökad tillväxt, kan också observeras på ett annat sätt. Naglarna på den dominanta handen, oftast den högra, växer snabbare. Ännu tydligare blir det om man biter på naglarna, vilket hela tiden stimulerar matrix. Tånaglar växer långsammare än fingernaglar.

Normalt är en nagel ungefär en halv millimeter tjock. Verklig förtjockning av nageln är oftast resultatet av kronisk irritation i nagelbädden. Det kan också vara medfött. Beroende på den ständiga friktionen i skor och strumpor, är tånaglar något tjockare än fingernaglar.

Höger tjosan 3

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.