3.2.2 Hudens funktion

Nagelterapeutens ABC©

                   3.
3.2.2 Hudens funktion

Huden, detta vackra omslag för våra muskler, ben och organ, har flera viktiga funktioner:

 • Den skyddar mot UV-strålning och annan yttre påverkan.
 • Den reglerar kroppens temperatur (termostatfunktion).
 • Den innehåller ett av de viktigaste sinnena, känseln.
 • Den har förmåga att uppta och avge substanser.
   

Skydd

Epidermis och dermis bildar tillsammans ett vattentätt lager som skyddar underliggande vävnad mot smuts, mindre skador, bakterier och svampar, och mot kemiska ”angrepp”. Det första skyddslagret består av en blandning av fett och syra som kallas ”sebum”. Detta syraskikt ligger som en tunn film över huden. Syran dödar bakterier och förhindrar därigenom infektioner. Fettet skyddar mot uttorkning och åldrande. Damm, svett, bakterier, överbliven make-up och luftföroreningar fastnar i fettlagret. Nästa skyddslager består av de döda cellerna i stratum corneum på epidermis. Det skyddar mot infektioner och svampsporer. Genom produktion av melanin (ett färgämne) skyddas de underliggande lagren mot farlig UV-strålning.
 

Värmereglering

Huden är oumbärlig för att hålla kroppens temperatur konstant vid c:a 37°C. Detta sker på flera sätt:

 • Genom att svett utsöndras kyls kroppen om den blir varm.
   
 • Genom att blodkärlen dras samman i kyla, förhindras att kylan transporteras in i kroppen med blodet.
   
 • Det är vad som sker när man blir ”blåfrusen”.
   
 • Genom att bilda fettlager under huden får kroppen ytterligare isolering.
   

Absorption och utsöndring av substanser

När man svettas utsöndras diverse restprodukter genom huden. Huden kan också suga åt sig diverse substanser, en egenskap som utnyttjas av kosmetikatillverkare för att göra mer effektiva hudkrämer. Den farmaceutiska industrin utnyttjar bl.a. hudens genomtränglighet för sådana produkter som
nikotin- och morfinplåster.
 

Känsel

Dermis är full av små nervändar som reagerar på temperaturförändringar, skador (smärta), beröring och tryck. Resultatet är att vi kan känna saker och utföra komplicerade uppgifter med händerna.

skrynkliga fingrar322
Höger tjosan 3

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.