5.1.1 Naturliga polymerer

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.1.1 Naturliga polymerer

Den naturliga nagelplattan består också av polymerer. Trots allt är cellerna byggda av keratin, som är ett protein. Alla proteiner består av små molekyler (aminosyror) som är sammanlänkade i långa polymerer. Den naturliga nageln består av naturliga proteinpolymerer som bildar ett nätverk. Jämför processen med hur en äggvita stelnar; ökar man temperaturen genom i äggvitan att koka ägget, bildar proteinerna sakta fler kedjor tills de alla är sammanbundna till en homogen massa.

högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.