5.1.2 Avdunstning och polymerisation

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.1.2 Avdunstning och polymerisation

En nagelterapeut som applicerar konstgjorda naglar eller nagellack, lägger så att säga på ett ytterligare lager ovanpå nageln. Det finns två typer av sådana lager, de som härdar genom avdunstning och de som härdar genom polymerisation.

akryl 2 512
Bildlinje

Härdning genom polymerisation: Traditionell akryl.

Avdunstning

Nagellack är ett exempel på en produkt som härdar därför att den kemiska blandningen innehåller ett lösningsmedel. Så fort lösningsmedlet avdunstar till luften, kommer de övriga ingredienserna i sådan kontakt med varandra att de kan bindas samman. Det kallas för ”fysisk torkning”. Lösningsmedel avdunstar fortare om man höjer temperaturen, exempelvis på varma händer eller i solsken. Men nagellacket blir inte vackrare eller bättre genom sådan torkning än i svalare förhållanden. Snarare torkar det för fort om man tillför värme, och kan få blåsor.
Lagret med nagellack som bildas genom fysisk torkning är mindre hårt och mer genomträngligt än ett lager som bildats genom en kemisk reaktion (polymerisation).
 

Polymerisation

Gel och akryl härdar genom polymerisation. De består av monomerer som förvandlas till polymerer på olika sätt. Den kemiska reaktionen som bildar polymerer startas genom att man tillför tillräcklig mängd energi i form av värme eller ljus. Energin kan komma från olika källor, exempelvis en UV-lampa. Starten på polymerisationen kallas initiationen. Vissa monomerer använder den tillförda energin för att reagera med andra monomerer i närheten. De bildar korta kedjor. Fler monomerer gör likadant och resultatet blir en kedjereaktion. Kedjorna blir längre polymerisationen upphör först när det inte längre finns några ”opolymeriserade” monomerer. Avslutningen på reaktionen kallas termination.

akryl 512
Bildlinje

Härdning genom polymerisation: Gel.

Under kedjereaktionen växer de länkade monomererna till långa kedjor. Vanligen reagerar ena änden av en monomer med andra änden av nästa. En polymer kan bestå av endast likadana monomerer, men den kan också innehålla annorlunda monomerer. Några av monomererna i kedjan är delade så att de har fler än två ändar. I vissa fall kan polymeren bestå av ett nätverk, som ser ut som en gel. De delade monomererna som behövs för att bilda ett nätverk, kallas korslänkar. Korslänkar gör en konstgjord nagel stark och mindre känslig för lösningsmedel eftersom det finns mindre utrymme mellan polymererna. Tack vare den tätare strukturen är det också svårare för ljus att tränga igenom. Det gör att polymeren inte lika lätt blir missfärgad.
När du skulpterar konstgjorda naglar kommer du att märka att produkten krymper något när den härdar. Det beror på att utrymmet som först fanns mellan de separata monomererna försvinner när de länkas samman.

monomerer 512
Bildlinje

Korslänkar är monomerer med fler än två ändar, som kan bilda ett nätverk.

högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.