5.6.1 Nagellack

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.6.1 Nagellack

Pigmenten i nagellack är färgämnen som inte löses upp av vatten och ger nagellacket färg. För att binda pigmenten vid nagelplattan behövs ett lim. Sådana limer består av nitrocellulosa och syntetiskt harts. Hartset bidrar med vidhäftning vid nageln och styrkan i lacket, nitrocellulosan ger glans och en hård yta. För att göra nagellacket böjligt och slitstarkt används ett mjukmedel. Slutligen tillätts ett lösningsmedel för att blandningen ska bli flytande. Till detta används flyktiga lösningsmedel såsom etylacetat, butylacetat och etanol. När lösningsmedlen avdunstar, härdar lacket och bildar den önskade vackra, starka ytan. Förtunning för nagellack är helt enkelt lösningsmedel som man kan blanda i torkat nagellack för att göra det flytande igen.

nagellack 561
högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.