5.2 Värmehärdning - Akryl

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.2 Härdning med värme: Akryl

Alla konstgjorda nagelprodukter kan i praktiken delas in i två grupper, sådana som härdar med hjälp av värme och sådana som härdar med hjälp av ljus.
De blandningar som härdas med värme, beroende på den valda katalysatorn, kan bilda polymerer vid temperaturer som är så låga som rumstemperatur. Men för det mesta behöver man tillföra mer värme för att starta reaktionen. Blandningar som härdar vid rumstemperatur har den nackdelen att de måste förvaras i kylskåp, annars härdar de i förpackningen. Detta är inte önskvärt och därför har industrin uppfunnit en annan lösning.
De traditionella akrylsystemen med pulver och vätska härdar med hjälp av värme. Det fungerar enligt följande: Vätskan är en komplex blandning av monomerer. Pulvret består av polymerer, ett startmedel och en del andra ingredienser. När man gör en akrylnagel blandas flytande monomerer med pulvriserade polymerer, vilket leder till att en ny polymer bildas. Startämnet i pulvret, vanligen benzoylperoxid, är känsligt för värme. Rumstemperatur är tillräcklig för att bryta ned startämnet så att energi frigörs som startar polymerisationen och låter monomererna i vätskan bilda kedjor. Vid denna process ”lindar sig” de nya polymererna kring de befintliga polymererna i pulvret, och skapar en mycket stark struktur. Polymererna i pulvret deltar inte i den kemiska reaktionen.

högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.