5.1.3 Kemiska tillsatser

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.1.3 Kemiska tillsatser

De flesta kemiska reaktioner startar inte av sig själva. Polymerisationen kommer igång när man tillsätter en katalysator till den kemiska blandningen. För att reaktionen ska börja krävs en viss energinivå. Katalysatorn sänker den nivån något så att det behövs mindre energi för att starta reaktionen. Katalysatorn själv förbrukas inte. Ofta används också ett startmedel som sätter igång reaktionen snabbare. Tänk dig det så här, startmedlet gör så att du kan springa uppför berget snabbare och katalysatorn minskar bergets höjd.

berg 513
högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.