5.6.3 Primer

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.6.3 Primer

En primer är en sur vätska (med mycket lågt pH-värde) som etsar och kraftigt avfettar den naturliga nageln. När naglar har behandlats med primer fäster konstgjorda naglar bättre. Men primer måste användas mycket sparsamt. Tar man för mycket, minskar den konstgjorda nagelns vidhäftning. Syran fungerar bara på den naturliga nageln. Primer har en katastrofal verkan på gel och/eller akryl som redan har satts på.

primer 56302
högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.