5.6 Innehåll i nagelvårdsprodukter

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.6 Sammansättningen i nagellack och nagelvårdsprodukter

Som vi har beskrivit i avsnitt 5.1.2 bildar nagellack och en del andra nagelvårdsprodukter som Base Coat en tunn hinna på nageln. De grundläggande ingredienserna i dessa produkter är desamma. Men nagellack innehåller pigment (färgämnen). Tillsatser används för att uppnå önskad effekt med varje nagelprodukt.

högertjosan 5
basic nail care 56

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.