5.3 Värmehärdning: Glasfiber och lim

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.3 Härdning med värme: Glasfiber och lim

I Magnetic Glasfiber System förvandlas monomerer till polymerer med hjälp av (kropps) värme. Dessa monomerer är cyanoakrylat i Resin Gel. De polymeriseras nästan genast i en värmereaktion som uppstår när de kommer i kontakt med luften. Därför är limmet vanligen förpackat i en flaska med mycket smal pip, som skyddar limmet från att torka (härda) alltför snabbt. Nagelplattans egenskaper är redan tillräckliga för att cyanoakrylatets monomerer ska kunna polymeriseras. Reaktionen startar så fort limmet kommer i kontakt med nageln. Brush On Activator är en katalysator som påskyndar polymeriseringen så att den går på några sekunder i stället för flera minuter.
Eftersom lim och glasfiber härdar så snabbt på huden måste man vara särskilt försiktig när man arbetar med dem. Undvik att låta limmet komma i kontakt med huden, eftersom det fäster genast och orsakar skador. Lim kan tas bort från huden med aceton.
Nackdelen, eller fördelen, med polymererna i Glasfiber System är att de skapar färre korslänkar och därför blir något mer flexibla än konstgjorda naglar som består av akryl eller gel. Det är därför man så lätt kan ta bort glasfibernaglar med ett lösningsmedel (aceton).

högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.