5.1 Polymerer

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.1 Polymerer

För att förstå hur gel, akrylat och glasfiber bildar attraktiva ytor måste du veta hur polymerisation fungerar. Men först måste du veta vad en polymer är för något.
Polymerer är stora molekyler (makromolekyler) som kan liknas vid en kedja. Kedjan består av ett antal korta delar av kedjematerial. I en kedja kallas dessa bitar för länkar, i polymerer kallas de monomerer. Ordet kommer av "mono" som betyder "en". Poly betyder "många"; alltså flera monomerer som länkas samman i en kedja.
Liksom en kedja kan bestå av länkar som är olika, kan också olika monomerer länkas samman till en polymer. Polymerers egenskaper beror på vilka sorters monomerer de består av, antalet olika typer av monomerer, antalet av varje typ, ordningen de länkas samman i och antalet länkar som är kombinerade. Kedjan av monomerer avgör bl.a. styrkan, elasticiteten och den kemiska motståndskraften hos polymeren. En polymer är därför en stor molekyl som skapas genom en reaktion av många monomerer.

polymer 511
Bildlinje

Bildning av en polymer.

högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.