5.5 Värmereaktion

Nagelterapeutens ABC©

                   5.
5.5 Värmereaktion

Energi avges under polymerisationen. Beroende på hur fort monomererna reagerar, och mängden monomerer, kan man känna värmeutvecklingen på nageln. Om många polymerkedjor bildas samtidigt, avges mer värme. Ett tjockt lager gel, och ett som i mindre utsträckning är akryliskt, ger en starkare värmeutveckling under härdningen än ett tunt lager. Det är ofarligt med en viss värmeutveckling, men om kunden tycker det är obehagligt har du förmodligen lagt på ett för tjockt lager. Om en produkt innehåller för mycket katalysator och polymerisationen sker för snabbt, kan kunden också uppleva en obehaglig hetta från reaktionen. Detta händer oftast för att man använt för mycket Activator tillsammans med Magnetic Glasfiber System. Det är vanligare med Spray Activatorsystemen än med de varianter som läggs på med pensel. Om du har använt produkterna på rätt sätt och kunden ändå upplever obehag av värmen, är nagelplattan förmodligen mycket tunn eller kan ha blivit skadad av för mycket filning.

uv-lampa 55
högertjosan 5

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.