6.5.1 Kunder med diabetes

Nagelterapeutens ABC©

                   6.
6.5.1 Kunder med diabetes

Personer som lider av diabetes är mer känsliga för infektioner. Det beror delvis på att blodets ökade sockerhalt får bakterier och svampar att växa snabbare. Men diabetiker kan också ha överkänsligheter, som gör att små sår inte upptäcks i tid. Eftersom sår läker långsammare hos diabetiker än hos friska personer, är det klokt att inte applicera konstgjorda naglar på en kund som är diabetiker. Men du kan utföra manikyr. Den hjälper till att hålla deras känsliga hud frisk och stark.

Råd:

  • Om kunden har någon sorts överkänslighet, kan hon uppleva beröring och massage på ett annat sätt än friska kunder. Var uppmärksam och fråga alltid om dina rörelser är behagliga.
     
  • Var mycket försiktig när du filar! Skär inte bort någon lös hud!
högertjosan 6

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.