6.5 Speciella kunder

Nagelterapeutens ABC©

                   6.
6.5. Speciella kunder

I särskilda fall, exempelvis vid sjukdomar, missbildningar eller allergier, kan det vara klokt att rådfråga en läkare innan man påbörjar eller fortsätter behandlingen.

högertjosan 6

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.