2.2.1.1 Obligatoriska produktdata

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.2.1.1 Obligatoriska produktdata

En etikett på berörda nagelprodukter måste innehålla namnet på tillverkaren samt komplett adressinformation. Normalt finns även ett telefonnummer om det är en kemisk produkt.
Om det är något fel på produkten kan användaren därmed kontakta tillverkaren för information,
t.ex. rörande produktion och innehåll.

Etiketten måste även innehålla vikten om denna överstiger 5 gram. Enligt gällande lagar och regler inom EU (inkl. Sverige) skall samtliga enheter vara i t.ex. gram eller ml. Amerikanska enheter så
som t.ex. ounce eller oz är inte godkänt som märkning av en produkt inom EU (inkl. Sverige).

Vissa kosmetiska produkter så som (hand) krämer skall märkas med antingen lagerlivslängd eller livslängd efter det att burken/flaskan har öppnats (PAO). Symbolen för detta är en öppen burk med
ett M och en siffra. Är siffran 36 innebär detta att produkten kan användas 36 månader (3 år) efter
det att produkten har öppnats för första gången.

Avslutningsvis skall naturligtvis även namnet och vilken typ av produkt det är framgå på produkten.
En bra etikett innehåller normalt även en instruktion om hur produkten skall användas.
Vissa typer av produkter har även krav på sig att all ovan nämnd information dessutom skall vara
på resp. lands språk (i vårt fall svenska).

burk2211
Bildlinje
brandf2211
Bildlinje

Det här är symbolen för Period After Opening (PAO). Siffran står för hur många månader produkten kan användas efter det att den har blivit öppnad för första gången.

Den här symbolen innebär att produkten är brandfarlig.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.