2.2.2 Förvaring & användning

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.2.2 Förvaring och användning av nagelprodukter

Som nagelterapeut kommer du att arbeta med kemiska produkter som i princip är hälsofarliga.
Riskerna kan dock hanteras om du arbetar på ett förnuftigt sätt, och konstruerar arbetsplatsen rätt.
När du använder nagelprodukterna bör du tänka särskilt på följande:

 • Förvara inte ditt lager av nagelprodukter i själva nagelsalongen, utan i ett svalt och mörkt utrymme. Lim och produkter för glasfibernaglar kan förvaras i ett (separat) kylskåp, men inte under +5°C.
 • Läs noggrant igenom instruktionsbladen som medföljer alla produkter du köper och sätt sedan in dem i en särskild pärm. På så vis skyddas de från smuts och finns alltid till hands om en kund frågar om något.
  Om du har använt allt av en produkt och köper en ny förpackning av samma produkt, bör du byta ut instruktionsbladet. Det händer att produktens sammansättning ändras ibland.
 • Var noga med att tillsluta (försluta) alla flaskor och burkar efter det att du har använt dem..
 • Se till att alla produkter har tydlig etikett, också de som finns vid arbetsbordet. En flaska lim kan lätt förväxlas med t.ex. en flaska näsdroppar!
 • Gör inte i ordning mer av någon produkt än som behövs till en kund.
 • Blanda alltid produkterna enligt instruktionerna.
 • Håll kemikalierna utom räckhåll för barn.
 • Undvik kontakt med öppen eld. Rök inte i nagelsalongen eller i lagerutrymmet!
 • Samla ihop alla sopor noga och korrekt.
 • Häll inte ut kemiska vätskor i avloppet eller i toaletten, utan samla rester i en särskild, väl tillsluten behållare. Lämna överblivna kemikalier till kommunens miljöstation.
 • Undvik att låta kemikalier såsom akryl och lösningsmedel avdunsta. Använd små mängder i förpackningar med tättslutande lock, t.ex. dappendish med lock eller dispenderpump med lock. Torka alltid genast upp utspilld vätska.
   
 • Undvik hudkontakt med kemikalierna. De ska endast användas på nagelytor. Var särskilt vaksam på att vätskor kan rinna ned på nagelbandet eller i nagelvallen. Vi avråder också från att applicera ren vätska på nagelytan om det finns allergier. Primer är lika lättflytande som vatten. Då syraprimer kan orsaka allvarliga frätskador, använd helst en primerpenna för att hindra att vätska rinner ned under nagelbandet vilket orsakar smärta och hudirritation.
dappen222
Bildlinje
flaska222
Bildlinje

Sätt ett tättslutande lock på din dappendish omedelbart efter användning, för att hindra avdunstning.

Utspädda kemikalier bör aldrig förvaras i dryckeskärl som inte har säkerhetslock! Det är mycket lätt att ta miste.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.