2.3.5 Förebyggande åtgärder

Nagelterapeutens ABC©

                                                                                 2.
2.3.5 Undvik yrkesskador

Genom att arbeta säkert och ansvarsfullt är nagelterapeutens yrke jämförbart med andra yrken, dvs. inte alls hälsofarligt. Men eftersom du använder kemikalier och sitter under lång tid, finns det skaderisker. I detta avsnitt ger vi information om dessa risker. Inte för att avskräcka dig utan för att du ska veta vilka risker som finns och hur de kan undvikas. Arbetar du på rätt sätt kan du få en lång och njutbar karriär som nagelterapeut. Jämför det med ett besök på stranden, man använder solkräm för att undvika solbränna. Om du trots skyddsåtgärder får problem, tala då om för din läkare att du arbetar som nagelterapeut. Tveka inte att låta dig remitteras till en hudläkare eller specialist på yrkessjukdomar.

yrkes 235
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.