2.3.5.3 Organiskt Psyko Syndrom

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3.5.3 Organiskt Psyko Syndrom (OPS)

Konstgjorda nagelprodukter, särskilt traditionella akrylbaserade produkter men också nagellacker och borttagningsmedel, innehåller lösningsmedel. Organiska lösningsmedel avdunstar under arbetet och åstadkommer därigenom att akryl och nagellack härdar, precis som vid användning av målarfärg. De flesta lösningsmedel ger ifrån sig en stark lukt när de dunstar.
Om man blir utsatt för höga koncentrationer av organiska lösningsmedel under längre tid, kan det centrala nervsystemet påverkas. I början resulterar det i koncentrationssvårigheter och glömska. Andra indikationer är stor trötthet och att man blir lättirriterad. Emellertid är dessa symptom ganska allmänna ”välfärdsåkommor” och det är därför inte säkert att lösningsmedel alltid är orsaken. Men om arbetsmiljön inte förbättras tillräckligt snabbt kan en sjukdom orsakad av lösningsmedel förvärras. Resultatet kan bli depression, svår huvudvärk och till och med förtidig demens. Detta kallas för Organiskt Psyko Syndrom (OPS), en sjukdom som de senaste hundra åren mest har drabbat målare. Trots att den inte särskilt ofta drabbar europeiska nagelterapeuter, bör du vara medveten om riskerna med lösningsmedel.
 

Praktiska säkerhetsåtgärder

OPS kan förhindras genom att man helt enkelt ser till att det inte förekommer några höga koncentrationer av ångor från organiska lösningsmedel i nagelsalongen.

  • Undvik stor avdunstning och sörj för god ventilation.
     
  • Följ reglerna under rubriken ”Förvaring & användning” om förvaring och användning av nagelprodukter.
     
  • Ta till dig råden rörande förebyggande av allergier.
     
  • Vissa nagelterapeuter kan behöva avstå från att använda traditionella, akryl-baserade, lufttorkade produkter. Alternativ med lägre mängd lösningsmedel kan vara UV-akryl-baserade produkter eller gelprodukter.
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.