2.2.1 Produktmärkning

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.2.1 Produktmärkning

Om nagelprodukter är importerade från USA, Asien eller något annat land utanför EU, måste produkten märkas om med en ny etikett (och/eller medföljande instruktion) som motsvarar alla lagar och regler inom EU.

De flesta produkterna för nagelförlängning och underhåll av konstgjorda naglar lyder under “Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products (76/768/EEC)”, normalt kompletterad med nationella lagar för kosmetiska produkter. Manikyrprodukter så som handkrämer och nagellacker räknas som kosmetiska produkter.

För andra (tekniska) produkter så som nagellim, primer eller resiner gäller de lagar och regler som omfattar kemiska produkter. Den här typen av produkter skall ha etiketter med varningstexter som berör förvaring, användning och hantering av produkten.
De här reglerna gäller även för rengöringsprodukter, färg, lim och liknande produkter.

etikett22104

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.