2.3.2.3 Hygien - Verktyg

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3.2.3 Praktisk hygien: Verktyg av metall eller glas

Alla verktyg som återanvänds – saxar, filar, tänger och liknande – måste desinfekteras på rätt sätt efter varje behandling. Se även figur 3. Magnetic Nail Academy rekommenderar ultraljudssterelisering med en Ultrasonic Cleaner och 70% alkohol för desinfektion. Ultraljudssterelisering ”vibrerar” bort smutsen. Bör dock inte användas på gummi eller plast. Följ instruktionerna och akta fingrarna!
 

Det finns två alternativ för rengöring och desinfektion:

 • Omedelbart efter behandlingen.
   
 • Vid slutet av arbetsdagen, om du använder en ny uppsättning verktyg för varje behandling och rengör allt vid dagens slut.
  Verktyg bör också tvättas och desinfekteras om de har ramlat ned på golvet!
   

Omedelbart efter behandlingen:

 • Rengör först verktygen i Ultrasonic Cleaner och Ultra Sonic stereliseringsvätska.
   
 • Skölj alla verktyg under rinnande vatten i en trådkorg, låt rinna av och lufttorka.
   
 • Lägg ned verktygen i en förslutningsbar behållare med 70% alkohol, låt dem ligga där i 10 minuter.
 • Efter rengöringen bör du inte vidröra verktygen med händerna. Använd engångshandskar eller tång.
   
 • Låt verktygen lufttorka och förvara dem sedan, helst individuellt förpackade, i ett stängt skåp och åtskilda från icke desinfekterade verktyg.
   
 • Desinfektera även dina eventuella uppställningsbrickor och andra förvaringskärl regelbundet med tvättsprit.
   

Vid arbetsdagens slut:

 • Samla ihop alla använda verktyg i en trådkorg och sänk ned den i ett kärl med flytande deaktivant. Se till att alla verktygen är helt täckta. En flytande deaktivant är ett desinfektionsmedel som motverkar mikroorganismers tillväxt och ansamling av smuts.
   
 • Skölj verktygen under rinnande kranvatten och låt dem lufttorka.
   
 • Rengör verktygen i Ultrasonic Cleaner och Ultra Sonic stereliseringsvätska.
   
 • Skölj åter verktygen i trådkorgen under rinnande vatten (varmt eller kallt) och låt dem lufttorka.
   
 • Låt verktygen ligga i en förslutningsbar behållare med tvättsprit (70%) i tio minuter.
   
 • Efter desinfektionen bör verktygen hanteras med engångshandskar, tänger eller pincetter.
   
 • Låt verktygen lufttorka och förvara dem sedan, helst individuellt förpackade, i ett stängt skåp, åtskilda från icke desinfekterade verktyg.


Se till att du, även i stressiga situationer, kan fortsätta tillämpa alla hygieniska säkerhetsåtgärder. Du bör alltid ha tillräckligt många rengjorda verktyg tillgängliga, om du inte har tid att hålla på med desinfektion mellan kunderna. Om en kund har en synlig svampinfektion bör du använda engångsverktyg!
Tvättspriten måste bytas varje arbetsdag. Observera att alkohol och andra desinfektionsmedel inte ska hällas i avloppet. De måste sparas och lämnas in till en miljöstation. Använd bara desinfektionsmedel som är godkända av svenska myndigheter och följ instruktionerna. Använd engångshandskar när du arbetar med desinfektionsmedel.

steril2323
Bildlinje

Desinfektion av verktyg i en Sterile Tray med sprit (70-80%).

verktyg i plast 2323
Tabell 305
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.