2.3 Arbete i nagelsalongen

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3 Att arbeta i nagelsalongen

Händer är viktiga!
Människor arbetar med dem, vare sig de är snickare, dataexperter eller skollärare.
Du arbetar med dina egna händer men också med kundens händer och med dina (eventuella) medhjälpares händer.
Du är därför ansvarig för dessa händer!

händer23
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.