2.2.1.2 Produktinnehåll

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.2.1.2 Produktinnehåll

Listan med produktinnehåll i en produkt börjar alltid med ordet “Ingredients” (Innehåll). Den börjar alltid med den ingrediens som det finns mest av i produkten. Därefter kommer ingrediensen som det finns näst mest av i produkten etc etc. Namnen på ingredienserna är standardiserade enligt “International Nomenclature Cosmetic Ingredients” (INCI). T.ex. vatten skall alltid benämnas “aqua” på en kosmetisk produktetikett. Om produkten är märkt med en öppen bok med en hand (hand i bok), då har det inte funnits tillräckligt med plats på produkten för listan med ingredienserna och/eller instruktioner. Då hänvisas man till de separata instruktioner som följer med produkten. Under rubriken “Produktkunskap” går vi genom mer i detalj vilka ingredienser som används i (konstgjorda) nagelprodukter.

handibok221102
Bildlinje

Den här symbolen betyder att listan med ingredienser finns i en bifogad instruktion (i Sverige på svenska).

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.