2.3.5.2 Allergier

Nagelterapeutens ABC©

                                                                                 2.
2.3.5.2 Allergier

En del människor är överkänsliga mot kemikalier som finns i konstgjorda nagelprodukter. Det är sällan som kunder blir allergiska mot dessa produkter, men allt fler nagelterapeuter utvecklar överkänslighet. En allergi definieras som ”en överdriven reaktion i immunsystemet mot en substans som i princip inte är farlig”. Ett välkänt exempel är hösnuva, pollenkorn som finns i luften är egentligen ofarliga, men immunsystemet angriper dem som ”främmande” vilket resulterar i nysningar och tårögdhet.

En ”kontaktallergi” har som regel en fördröjd verkan. Det inträffar i fråga om små mängder av en substans, med små molekyler, som finns i kosmetiska produkter. Sådana allergier byggs upp sakta. I den första fasen kommer patienten regelbundet i kontakt med substansen och börjar bli överkänslig. Det kan ta veckor, ibland till och med år. Kroppen ”minns” överkänsligheten och vid förnyad kontakt med substansen, uppstår plötsligt problem. Efter mellan sex timmar till två dagar utvecklas ett
eksem, en inflammation i huden. Det finns två sorters eksem, torra och våta. Vid torrt eksem blir huden röd, fläckig och fjällar samtidigt som patienten upplever intensiv klåda. Vid vått eksem uppstår variga blåsor. Vissa patienter får klåda eller en brännande smärta. Vilket slags eksem som utvecklas beror på personen, inte på det allergiframkallande ämnet. Hudbesvären kan bestå under lång tid, upp till flera månader efter exponeringen.

”Bovarna” i nagelprodukter kan orsaka allergier via huden eller via slemhinnorna. I första hand genom direkt hudkontakt med kemikalierna. I andra hand genom kontakt med de flyktiga ångorna som avges när kemikalier (i första hand flytande lösningsmedel) avdunstar. Aceton och lackborttagningsmedel kan komma in i kroppen genom slemhinnorna i andningsorganen och lungorna. Dessa små molekyler avdunstar från produkterna och svävar sedan omkring i luften i nagelsalongen. Nagelterapeuten befinner sig bokstavligen mitt ovanför kärlen som avger dessa ångor. Därför kan nagelterapeuten utveckla inte bara ett allergiskt eksem på fingrarna, händerna och underarmarna, utan också i ansiktet. Särskilt drabbas huden under ögonen. Damm från filspån kan irritera ögonen och andningsvägarna. Det kan också orsaka allergi, eftersom dammet som uppstår när man filar konstgjorda naglar fortfarande innehåller kemiskt aktiva molekyler. Läkeprocessen tar 24 timmar. Det är därför vi rekommenderar att du tvättar händerna och underarmarna med en återfuktande tvål efter att du har gjort en nagelförlängning, även om du använder handskar.
 

Praktiska skyddsåtgärder

Om du har utvecklat en allergi finns det bara en lösning, att undvika exponering för det allergena ämnet i framtiden. Det går inte att försöka ”växa ur” allergin eftersom kroppen fortsätter att överreagera på kemikalierna. Därför är det mycket viktigt att du redan från början vidtar preventiva åtgärder, redan under utbildningen. Det är ju faktiskt möjligt att utveckla överlänslighet redan där. Det är särskilt viktigt om du redan har andra allergier.

 • Var försiktig och tvätta händerna efter all direktkontakt med konstgjorda nagelprodukter.
   
 • Genom att använda handskar hindrar du att händerna kommer i kontakt med kemikalier. Använd puderfria nitrilhandskar vid arbetet. Vi avråder från vinyl och latex eftersom latex kan vara allergent och båda har dålig motståndskraft mot vätskor. Det finns särskilda långa handskar som även skyddar underarmarna. Efter att du utfört en behandling drar du av dig handskarna så att de vänds ut och in, och slänger dem i en pedalmanövrerad soptunna. Sedan bör du tvätta händerna.
   
 • Bär långärmade plagg.
   
 • Ett medicinskt andningsskydd hindrar att du får i dig fildamm. Det finns också masker med inbyggda kolfilter som skyddar mot flyktiga kemikalier. Använd endast skyddsutrustning som är CE-märkt.
   
 • Välj ett arbetsbord som har en korrekt monterad utsugningsenhet. Dammsug filtret varje dag och rengör det ordentligt minst en gång i veckan. Byt kolfilter regelbundet.
   
 • Torka inte av penslar på handduken vid arbetsbordet, utan på en Brush Wipe som du sedan genast slänger i pedalpapperskorgen.
   
 • I alla fall bör du se till att ventilationen är god, för att undvika onödig exponering för ångor.

Det är inte alltid möjligt att undvika en allergi, men om man följer dessa råd kan de flesta nagelterapeuter utöva sitt yrke på ett säkert sätt. Får du ändå besvär på grund av arbetet, så tveka inte att söka läkare och kanske få remiss till en hudspecialist eller specialist på arbetsrelaterade sjukdomar. Man kan då få behandling i ett tidigt stadium.

När du tar av dig handskar, fatta i övre kanten och dra dem ned över handen så att de vänds ut och in. Då undviker du att utsidan kommer i kontakt med huden.

munsky235202
Bildlinje
kräm2352
Bildlinje

Genom att använda andningsskydd undviker du att inandas fildamm.

Använd handkräm åtminstone ett par gånger om dagen för att förhindra uttorkning. Om huden är torr blir den mer känslig för allergena ämnen.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.