2.3.1 Dagliga rutiner

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3.1 Dagliga rutiner

Följande riktlinjer gäller den dagliga rutinen i nagelsalongen:

 • God ventilation är nödvändigt. Se till att frisk luft kommer in och använd luft sugs ut. Ventilationen minskar mängden kemikalier och partiklar som du och kunderna inandas.
  Det är viktigt för hälsan.
  Hanterar man mer än 500 gram härdplast om året (c:a 50 kunder) skall ett punktutsug monteras. Det finns punktutsug med inbyggda kolfilter, hepafilter och partikelfilter. Vi rekommenderar dock punktutsug anlutet till frånluftskanal som leder luftföroreningarna ut ur lokalen. Montera aldrig en fläkt eller luftkonditionering i taket eller på väggen, utan sätt den så nära golvet som möjligt. Ångorna från kemikalierna är tyngre än luft, och sjunker alltså ned. Vädra en stund efter varje kund.
   
 • Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen.
  Tre enlitersflaskor av engångstyp som ska kunna spola ögat i 15 minuter.
   
 • Det ska finnas möjlighet att tvätta händerna nära den plats där arbetet utförs.
   
 • Använd en engångshandduk för varje kund, eller byt handduk och kompresser mellan varje behandling eller kund. Tvätta alla textilier i minst 60°C.
   
 • Rengör och desinfektera dina verktyg på korrekt sätt (se nedan).
 • Se till att den relativa luftfuktigheten i nagelsalongen ligger mellan 50 och 60%.
   
 • Kontrollera alla elektriska kablar och komponenter regelbundet.
   
 • Se till att det finns en komplett första hjälpen-låda i nagelsalongen. Kontrollera innehållet minst två gånger om året.
   
 • Det bör även finnas en brandsläckare i nagelsalongen, pulver eller skum. Låt kontrollera släckaren regelbundet.
   
 • Om din nagelsalong ligger i en separat byggnad, se till att det finns nödutgång. Nödutgångar måste vara tillgängliga och tydligt utmärkta med skyltar. Om du har din nagelsalong hemma i bostaden, peka ut nödutgångarna för kunden vid hennes första besök.
   
 • Bär släta, tvättbara arbetskläder. Det måste inte vara ett vitt förkläde, men det skall vara särskilda kläder som du bara har på dig i nagelsalongen. Oavsett övriga kläder bör du alltid bära ett förkläde i ett material som är lätt att torka av och rengöra.
   
 • Sätt upp håret i hästsvans (om du har långt hår) så att det är ur vägen.
   
 • Bär inte ringar när du arbetar i nagelsalongen. Smuts kan samlas under och i dem.
   
 • Använd nitrilhandskar när du behandlar en kund med konstgjorda naglar. Manikyr kan utföras utan handskar. När du har handskarna på, se till att de inte kommer i kontakt med exempelvis telefonen eller datorns tangentbord.
   
 • Var noga med hygienen.
filter23102
Bildlinje

Bra utsug med rena filter är oumbärligt för en god arbetsmiljö.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.