2.3.4 Rätt arbetsställning

Nagelterapeutens ABC©

                                                                                 2.
2.3.4 Rätt arbetsställning

Det är inte bara kundens hälsa som är viktig utan också din egen. Se därför till att din arbetsplats är ergonomsikt sund. Din stol och arbetsbordet ska ha rätt höjd. Under arbetet måste du hela tiden vara medveten om skuldergördelns position. Axeln ska inte vara höjd eller vinklad framåt. Undvik att nacken böjs eller sträcks. Huvudet ska vara upprätt och axeln avslappnad. Arbeta nära kroppen, 20 till 30 centimeter nedanför ögonen och 0 till 15 centimeter över armbågarna.
Arbetsplatsen måste också vara anpassad till din kroppsstorlek och ge tillräcklig rörelsefrihet. Material ska antingen befinna sig inom räckhåll eller vara så långt bort att du måste resa dig och gå iväg för att nå dem.
Det är viktigt att du sitter på samma höjd som kunden. Det möjliggör ögonkontakt, och får kunden att känna sig avslappnad.
Du ska använda en stol som går att justera i höjdled så att knäna befinner sig lägre än dina höfter. Fötterna ska vila platt mot golvet bredvid varandra. Stolen ska inte ge tryck på blodkärl eller muskler. Nuförtiden rekommenderas en ”aktiv” sittställning. Det betyder att bäckenet lutar framåt, ryggen är utsträckt och ryggmusklerna är spända. Så kan man bara sitta en kort stund, men det är en bra position att börja i. Under större delen av dagen kommer du att vara passivt stödd när du sitter. Det hjälper dig att hålla bäckenet i en neutral position med ryggen rak. Ställ in ryggstödet så att du kan vila ryggmusklerna ett par gånger varje timme.
Det är alltid bättre att byta sittställning än att arbeta länge i samma ställning med fullt stöd.

nacke1 234
Bildlinje
nacke2 234
Bildlinje
rygg1 234
Bildlinje
rygg2 234
Bildlinje

Nacken måste vara upprätt och axeln avslappnad.

Om nacken böjs kontinuerligt under arbetet, påfrestas deltoidmuskeln.

Detta är en helt felaktig arbetsställning; vriden och hopböjd.

Så här sitter man aktivt; bäckenet vinklat framåt, ryggen rak och ryggmusklerna spända.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.