2.2 Hantering av produkter

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.2 Hantering av nagelprodukter

Som nagelterapeut arbetar du med kemikalier. För att skydda dig och dina kunder behöver du veta vilka kemikalier dina produkter innehåller och hur du skall hantera dem på ett säkert sätt. Normalt finner du omfattande information på produktens etikett. Om du jämför etiketter på olika nagelprodukter kan du se att det ibland finns avsevärda skillnader i informationen. Om något är oklart, kontakta din leverantör för mer information och försäkra dig om att produktens märkning följer alla lagar och regler. En seriös leverantör kan förse dig med professionella svar och om nödvändigt hänvisa till, samt även förse dig med MSDS-blad på produkten. Samla rutinmässigt all information, instruktioner, broschyrer etc i pärm för framtida behov.

msds2203
Bildlinje

Skaffa en pärm där du kan förvara all dokumentation.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.