2.3.2 Hygien

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3.2 Hygien

Hygien i nagelsalongen är inte bara till för att arbetsplatsen ska se fräsch och trevlig ut. Viktigare är att förhindra smitta, dvs. överföring av bakterier, svamp och virus mellan patienter och/eller nagelteknologen. Ordet desinfektion står för varje åtgärd som reducerar mängden mikroorganismer. För tydlighetens skull ska vi beskriva tre (stigande) nivåer av rengöring:

Rengöring: Avlägsnande av synlig smuts tar bort stora mängder bakterier, virus, svamp mm. Den viktigaste ingrediensen i rengöringsmedel är tvål och andra tvättaktiva substanser. Sådana tvättmedel är inte skadliga för huden.

rengöbord23202
Bildlinje

Rengöring av arbetsbord med en tvättduk och rengöringsmedel.

Desinfektion: En process där man dödar stora mängder mikroorganismer med flytande desinfektionsmedel och bromsar tillväxten av andra organismer. Desinfektion minskar risken för smitta till en acceptabel nivå. I en nagelsalong skall alla hårda ytor och återanvändbara redskap först rengöras och sedan desinfekteras. De flytande desinfektionsmedlen för ytor och redskap är för starka för att användas på huden. Det finns särskilda desinfektionsmedel för hud.
Kontrollera lagarna i ditt land för att se vilka desinfektionsmedel som får användas i nagelstudion. I de flesta länder kan man fritt använda denaturerad alkohol (70-80%). Använd medlen enligt tillverkarens föreskrifter och låt medlet verka i minst den angivna tiden.

rengöbord2 232
Bildlinje

Desinfektion av redskap med ett flytande desinfektionsmedel.

Sterilisering: En process som dödar alla mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar. Sterilisering används på metallredskap, särskilt om de kommer i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Det finns två metoder för sterilisering:

  • Nedsänkning i steriliseringsvätska under lång tid.
     
  • Upphettning till hög temperatur i en autoklav. Det är en relativt dyrbar metod som knappast är realistisk att använda för nagelterapeuter.

Noggrann rengöring och desinfektion av händerna, verktygen och arbetsplatsen är av största betydelse. Det reducerar risken för infektion av bakterier, virus och svampsjukdomar. Om du håller dig till riktlinjerna i det följande avsnittet, blir risken för infektion minimal.
För övrigt kan man notera att virus, sådana som hepatit C, är mycket svårbekämpade och inte kan elimineras med de åtgärder som vidtas i en nagelsalong. Det enda man kan göra är att vara noga. Mao, använd ditt sunda förnuft och vidta de allmänna försiktighetsåtgärderna som vi beskrivit ovan.

hiv232
Bildlinje

HIV-virus.
Källa: www.pathologyoutlines.com.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.