2.3.2.4 Hygien - Penslar

Nagelterapeutens ABC©

                                                                                 2.
2.3.2.4 Praktisk hygien: Penslar

De penslar som används av nagelterapeuten skall i princip inte komma i kontakt med huden. Rengör bara penseln med den vätska du använder, alltså akrylvätska för penslar som används med akryl och finishing wipe för penslar som används med gel. Rengör penselns handtag med vanligt rengöringsmedel. Rulla in rengjorda penslar i hushållspapper och förvara dem horisontellt i ett dammfritt utrymme. Förvara dem inte stående (med borsten uppåt), då kan kemikalier rinna ned i skaftet och förorena produkten vid nästa användning.

pensel2324
Bildlinje

Pensel med en avtagbar täckhuv som även används som skaft vid bearbetning.

Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.