2.3.4.1 Ergonomi

Nagelterapeutens ABC©

                   2.
2.3.4.1 Ergonomi

Inledning

Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Ergonomi innefattar både tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar arbetets utformning.
Det är bara i Norden som ergonomi, för den stora allmänheten, har kommit att vara liktydigt med inställning av bord och stolar. I USA till exempel är de flesta ergonomer psykologer.
Som ergonom försöker man se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en bra fysisk arbetsmiljö kan det handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.


En nagelterapeuts arbetsplats

För en nagelterapeut är det mycket viktigt med en bra arbetsplats och bra arbetsställning då man ständigt sitter ner och utför, ofta monotona rörelser.
Det är av stor vikt att både arbetsbord och stol är justerbara för att kunna få en ergonomiskt riktig och bekväm arbetsställning.
När man sitter på sin arbetsplats skall benen vara i 90 graders vinkel och fötterna platt mot golvet. Benen bör vara lätt isär men relativt nära varandra. Överarmarna skall vara tätt mot kroppen och underarmarna i 90 graders vinkel, horisontalt ut mot arbetsbordet, för att undvika belastningsskador. En annan viktig detalj är armstödet för kunden. Den måste vara anpassad för arbetsbordet så rätt arbetsställning erhålls. Det finns många olika typer av armstöd på marknaden för att kunna passa de flesta arbetsbord.
Extremt viktigt är att du som nagelterapeut bestämmer var kunden skall ha sin hand placerad.
Ett mycket vanligt fel är att kunden ”bestämmer” var handen skall vara placerad, vilket oftast medför en felaktig och obekväm arbetsställning.
Lika viktigt som någonting annat är belysningen. Välj en belysning som ger så klart och naturligt ljus som möjligt, då dåligt ljus i längden är tröttande för ögonen. En överansträngning av detta slag är inte heller i längden bra för synen.
 

Rör dig regelbundet och må bättre

För att minska risken för belastningsskador rekommenderar vi nedan stretch- och  rörelseövningar. Upprepa passet c:a tre gånger om dagen.

övningar
Höger tjosan 2

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.