4.1.2 Orsaker till nagelproblem

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.1.2 Nagelproblems orsaker och utseende

Det är viktigt att skilja mellan beskrivningen av ett nagelproblem (resultatet) och orsaken till problemet. De flesta problem kan bero på en rad olika orsaker, både sådana som har att göra med beteende och sjukdomar. I den här informationen ger vi därför först en översikt av alla möjliga nagelproblem. För varje symptom finns sedan en lista med möjliga orsaker. Sedan beskriver vi sjukdomarna, och ger rekommendationer i fråga om alla nagelproblemen.


När du upptäcker ett problem bör du ställa följande frågor till kunden:

 • Hur länge har du haft detta problem?
   
 • Har situationen försämrats med tiden?
   
 • Är det likadant med dina tånaglar?
   
 • Har du också hudproblem (på händerna eller någon annan stans)?
   
 • Har du även några problem med håret?
   
 • Har du klåda eller smärta?


Fråga också om kundens medicinska bakgrund:

 • Har du nyligen lidit av en (allvarlig) sjukdom?
   
 • Använder du mediciner?
   
 • Är du allergisk mot någonting?
   
 • Är du gravid?

Beroende på svaren och med hjälp av exemplen i den här informationen, bör du mer eller mindre kunna avgöra om problemet är godartat eller inte. Det är en svår uppgift, även dermatologer tycker att det är svårt att diagnostisera nagelsjukdomar. Därför är det klokt att hänvisa till läkare vid minsta tveksamhet. Skicka med en tydlig lista över de behandlingar du har utfört och de produkter du använt.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.