4.4.2.1 Skador

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.2.1 Skador

Med skada menar vi yttre påverkan av fysiskt våld. Sådant kan givetvis skada nagelplattan. Svart-brun missfärgning kan orsakas av blödning till följd av en fysisk skada. En färsk blödning är förstås röd, men när blodet levrar sig blir det mörkare, brunt till svart. Blödningar under huden blir ”blåmärken” som kan ha olika färger. Denna missfärgning försvinner med tiden när nageln växer ut.

Skador på matrix kan leda till bildning av ärrvävnad som ger permanent skada på nageln. Om man finner sådana skador på tånaglarna bör man undersöka skorna. Permanenta nagelskador är ofta resultatet av illasittande skor som utövar ett konstant tryck på naglarna (kloniskt trauma). Sådan fysisk skada kan ge följande symptom:

 • Röd eller brun missfärgning som gradvis växer bort.
   
 • Klyvningsblödningar.
   
 • Hål.
   
 • Nageltrång.
   
 • Leuconychia.
   
 • Delade naglar.
   
 • Skedformade naglar.
   
 • Onycholys.
   
 • Bortfallna naglar.
nagel 4421
Bildlinje

En nagel med ås orsakad av skada.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.