4.4.2.3.2 Bakterie infektioner

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.2.3.2 Bakteriella infektioner

Bakterier är encelliga organismer. De kan överleva oberoende av varandra och kan föröka sig mycket fort under gynnsamma omständigheter (t.ex. när immunsystemet är försvagat). Bakterier kan infektera själva nagelplattan eller huden runt omkring. Om du misstänker en bakterieinfektion ska du uppmana kunden att söka läkare. Hos läkaren tar man prov som visar vilken bakterie det handlar om, och problemet kan sedan behandlas med antibiotika.
 

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa är nästan den enda bakterie som kan angripa nagelplattan. Den förekommer mest i fuktiga miljöer. Den klassiska smitthärden är bubbelbad (jacuzzi). Gym, bastu och simbassänger är vanliga ställen att bli smittad på. Infektionen drabbar oftast naglar som redan är försvagade eller skadade. Pseudomonas aeruginosa kan lätt behandlas genom att droppa utspätt blekmedel (1 till 1) på fläcken några gånger om dagen. Det är meningslöst att använda antibiotika.
En pseudomonas infektion är lätt att känna igen:

  • Grön missfärgning av naglarna.
     
  • Inga andra problem.
nagel 44232
Bildlinje

En tydligt grön missfärgning orsakad av pseudomonas infektion på en annars frisk nagel.

Inflammerat nagelband: Paronychia

En bakteriell infektion i huden orsakas oftast av en skada runt nagelbandet eller nagelbädden. När huden gått sönder kan bakterier ta sig in och föröka sig. Röda, inflammerade fläckar uppträder, ofta tillsammans med varbildning.
Om nagelbandet är kroniskt inflammerat beror det i regel på en infektion av bakterierna staphylococcus aureus eller streptococcus. Kroniska infektioner kan bli akuta. Vid en akut infektion blir det laterala nagelvecket rött, svullet och mycket ömt. I ett senare stadium kan var komma ut från under nagelbandet. Ett inflammerat nagelband leder vanligen till skador på nagelplattan. Om matrix också blir inflammerad växer nageln ojämnt. Det kan yttra sig som åsar och vita fläckar. Slutligen kan det hända att nageln helt lossnar från nagelbädden. Om nagelbandet är inflammerat bör man inte röra det! Sätt inte på en konstgjord nagel. Uppmana kunden att söka läkare.
Kronisk paronychia kan kännas igen på:

  • Svullnad i det laterala nagelvecket.
  • Rött nagelband.
  • Avsaknad av nagelband (”öppet” i änden av nageln).
  • Tvärgående linjer och åsar på nagelplattan och/eller flagnande.
  • Längsgående åsar.
  • Brun-grön-gulaktig missfärgning av nagelplattan.

En mindre infektion, utan varbildning, kan behandlas genom att man sänker ned fingret i ett manikyrbad med soda, två gånger om dagen. Skydda sedan huden med en reparerande nagelbandskräm sådan som Magnetic Cuticle Care. Det hjälper huden att läka och hindrar ytterligare infektioner..

nagel2 44232
Bildlinje

En akut inflammation i nagelbandet: paronychia.

Panaritium

Panaritium är relaterad till paronychia. Denna inflammation går från nagelbandet djupare in i huden på fingret eller tån. Karakteristiskt för panaritium är ett rött, svullet, värkande och mycket ömt finger. Var samlas under nageln och den omgivande huden. Feber kan förekomma. Inflammationen kan sprida sig till den omgivande huden, det underliggande benet, närliggande led och det ligament som rör fingret. Om inflammationen pågår länge kan patienten mista hela fingret eller tån. I ett tidigt stadium kan man behandla inflammationen genom att omsorgsfullt rengöra det drabbade fingret (eller tån) och desinfektera skadan med jodsalva och täcka den med ett sterilt bandage. Om besvären varar mer än två dagar måste man söka läkare, som öppnar såret för att släppa ut varet. Eventuellt förskrivs antibiotika. Hos barn kan denna infektion snabbt få värre och mer varaktiga följder. Ett barn som fått panaritium bör tas till läkare omedelbart.

nagel3 44232
Bildlinje

Panaritium, en inflammation i fingertoppen.

nagelband 44232
högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.