4.4.2.4 Irritation

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.2.4 Irritation

Kontakt med kemikalier, sådana som rengöringsmedel, kan ge en tillfällig irritation i huden och nagelbädden. Detta fenomen kallas dermatit. I vissa fall kan dermatit leda till skador på nageln. Eftersom reaktionen oftast är kortvarig, är detta inte så vanligt.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.