4.4.1.5 Mediciner

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.1.5 Läkemedel

Läkemedel är avsedda att göra oss friska, men de har också biverkningar som kan påverka naglarnas tillväxt. Mediciner mot allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärtsjukdomar, påverkar bildandet av nya celler. Dessa mediciner stör också de celler som har till uppgift att bilda naglar. Problemen påverkar alla naglarna och sker ofta i kombination med håravfall. Nästan alla problem som orsakas av läkemedel upphör så fort personen slutar ta läkemedlet.

Det skulle bli alldeles för långt att förteckna alla de mediciner som har en negativ effekt på naglarna. Men de vanligaste ”bovarna” är:

  • Antibiotika: Brun till blåsvart missfärgning (mest av minocyklin), gul missfärgning (mest av tetracyklin). Beau-linjer.
     
  • Retinoider (ämnen som är besläktade med vitamin A och används mot acne och psoriasis), orsakar vid intag, tunna och lätt avbrutna naglar.
     
  • Cancermedicin (cytostatika) ger pigmentfel, horisontala, vertikala eller diffusa missfärgningar.
     
  • Malariamedicin kan ge blåsvart eller blåbrun missfärgning.
nagel 4415
Bildlinje

En tvärgående linje som orsakats av läkemedel (antibiotika).

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.