4.4.2.5 Allergiska reaktioner

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.2.5 Allergiska reaktioner

Allergi definieras som ”en överdriven reaktion hos immunsystemet mot en substans som i princip inte är skadlig”. Ett välkänt exempel är hösnuva, pollenkornen som finns i luften är ofarliga, men immunsystemet angriper dem som ”främmande föremål” vilket orsakar nysningar och tårögdhet.
När det gäller hösnuva men även i fråga om matallergier eller allergi mot insektsbett, är det en omedelbar reaktion i kroppen mot en allergen som har en stor molekylstruktur. Efter kontakt uppkommer reaktionen inom femton minuter. En annan typ av allergi ger en ”fördröjd reaktion”. Det händer när man utsatts för ämnen med små molekyler, exempelvis sådana som finns i kosmetiska produkter. Sådana allergier ”byggs upp” sakta. I första fasen kommer personen regelbundet i kontakt med substansen och börjar bli överkänslig. Det kan ta veckor, ibland år. Kroppen ”minns” denna överkänslighet och vid förnyad kontakt kommer problemen plötsligt. Inom sex timmar till två dagar reagerar kroppen genom att utveckla dermatit.
Det finns två sorters dermatit eller eksem, våta och torra. Vid torrt eksem blir huden röd, den flagnar och patienten upplever intensiv klåda. Vid vått eksem svullnar huden, blåsor bildas, var sipprar ut och ibland finns även klåda. En del patienter upplever en brännande smärta. Om en patient utvecklar torrt eller vått eksem beror på personen och inte på allergenen. Hudproblemen kan bestå under lång tid, upp till flera månader efter den senaste exponeringen för allergenen.
 

Allergi mot nagelkosmetiska

Vid allergi mot kosmetiska produkter brukar orsaken finnas i konserveringsmedlen. De vanligaste ”bovarna” är MCI/MI och MDGN. Eftersom INCI infördes på kosmetikförpackningar (se kapitel 5) år 1997, kan konsumenten nu läsa på etiketten och se om produkten innehåller dessa substanser. Detta har minskat antalet allergier mot konserveringsmedel. Ingredienser i parfymer (mest cinnamic aldehyde och eugenol) orsakar också regelbundet problem. Tyvärr anger innehållsförteckningen bara det allmänna ordet ”doftämnen”. Om ögonlocken irriteras är orsaken oftast formaldehyd som ingår i nagelhärdare. Alla människor rör vid ögonen, och huden på ögonlocken är mycket tunn och känslig. Med formaldehyd är det snarare fråga om en irritation än en allergi.

allergi 1
Bildlinje

Separation och missfärgning som resultat av allergi mot nagelkosmetika.

Allergi mot konstgjorda naglar

Kunder utvecklar bara i enstaka fall allergi mot de akrylater som används för att tillverka konstgjorda naglar. Nagelplattan kan lossna från nagelbädden. I lindrigare fall blir huden runt nageln irriterad och inflammerad. I värsta fall kan reaktionen bli så kraftig att nageln går definitivt förlorad. I alla fall är allergier permanenta. Det betyder normalt att kunden måste klara sig utan konstgjorda naglar. Om du misstänker att du har att göra med en allergi, ta då bort de konstgjorda naglarna och ge kunden rådet att söka läkare!
Du kan försöka förhindra att kunder blir allergiska mot akrylater i sina konstgjorda naglar genom sättet du arbetar. Det är viktigt att arbeta så precist som möjligt, att undvika att akrylvätska eller gel rinner ned i nagelbandet.  I vilket fall som helst bör produkten aldrig komma i kontakt med huden. Vidare rekommenderar vi starkt att man aldrig lägger ren vätska på nagelplattan.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.