4.4.2.3.1 Svampinfektioner

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.2.3.1 Svamp- och jästinfektioner: Onychomykos

Svampar är parasitiska, flercelliga, trådformade växter som bildar ett nät. Jäst är en form av svamp som är encellig och inte bildar trådar. De behöver (till skillnad från andra växter) inte solljus för att växa. Svampar avger sporer som kan överleva länge utan näring. Under gynnsamma förhållanden växer sporerna snabbt till svampar. Champinjoner och andra sådana svampar som man kan hitta i skogen hör till samma familj. Deras sporer finns nere i marken och vid fuktigt väder, som på hösten, växer de och bildar en fruktkropp ovan mark (det man ser är alltså fruktkroppen). Genom att skapa en ofördelaktig miljö, exempelvis med hjälp av desinfektionsmedel, kan man minska svampsporernas chanser att överleva.
En särskild grupp av svampar kallas dermatofyter (hudsvampar). De trivs i den varma, fuktiga miljön i de laterala nagelvecken och under nagelns fria rand. De kan påverka hela nageln eftersom de äter keratin. Tillväxten av svamp i nagelplattan och den underliggande vävnaden yttrar sig som en gul till vit missfärgning. Hudcellerna under nageln reagerar genom att bilda en tjock, mjuk massa som skjuter den skadade nageln bort från nagelbädden. Det finns många olika nagelsvampar med olika färg, med olika snabb tillväxthastighet och olika grad av destruktiv inverkan på nagelplattan. Det välkända fenomenet ”svampnagel” orsakas också av en svamp. Just denna är färglös, men eftersom den äter på nagelplattan uppstår en vit missfärgning. Den orsakar också nagelskörhet. I ett framskridet stadium kan svampinfektion leda till onycholys, avlossning av nagelplattan.
Svamp- och jästinfektioner känns igen på följande:

  • Förtjockade och sköra kanter på nagelplattorna.
  • Missfärgning av nagelplattan (grön, gul, vit och brun).
  • Onycholys.
nagel 44231
Bildlinje
nagel2 44231
Bildlinje

Onycholys, pachyonychia, missfärgning och sköra naglar beroende på en svampinfektion.

Denna svampinfekterade nagel ser helt annorlunda ut.

Candida albicans

Jäst kan också infektera naglarna. Ofta är infektionen en kombination av en svamp och en jäst. Candida albicans är en av de envisaste typerna av jäst, och en av de vanligaste. Den förekommer mest i (kronisk) nagelbandsinflammation. Det är ofta oklart om candida har orsakat inflammationen, eller är ett resultat av att nagelbandet redan var försvagat av en inflammation som orsakats av något annat. Personer med diabetes löper större risk att få candida infektioner.
Candida känns igen på följande:

  • Onycholys vid den fria randen.
     
  • Nagelskörhet.
     
  • Missfärgning (gulgrön).
naglar 44231
Bildlinje

Två helt olika utseenden av samma candida jästinfektion.

Svampinfektion under huden (fotsvamp)

Nagelsvamp förekommer ofta tillsammans med hudsvamp. En hand som drabbats av hudsvamp blir röd och flagnar, särskilt i hudvecken mellan fingrarna. Hudsvamp är vanligare mellan tårna, varför det kallas fotsvamp. Här finner man även blåsor, lossnade hudflagor och sprickor som kliar eller gör ont.
Vanlig fotsvamp är inte direkt skadligt eftersom svampen bara växer i hudens översta lager. Men vissa sjukdomar, exempelvis diabetes, sätter ned kroppens motståndskraft mot svampangrepp. Då kan de tränga ned djupare i huden och orsaka infektioner.
Det finns receptfria salvor mot hudsvamp. Smörj in det drabbade området enligt medföljande instruktion. Smörj även det kringliggande området eftersom svampen ofta finns i ett större område än man kan se. Det tar oftast mer än en vecka innan man ser någon förbättring. Efter att problemet försvunnit måste man fortsätta smörja i minst en vecka till, annars kommer svampen tillbaka. Om de receptfria salvorna inte ger någon förbättring inom tre veckor bör du hänvisa kunden till läkare. Samma sak gäller om blåsor och andra hudirritationer flyttas till andra ställen på kroppen eller om huden runt svampangreppet blir röd, varm och öm.
Du bör inte behandla kundens naglar förrän svampinfektionen är borta. Att göra det innebär risk för att du sprider smittan till andra.
Det finns diverse ”huskurer” mot hudsvamp som kan vara värda att pröva, exempelvis att bada i Döda Havssalt och använda honungsbaserade salvor.

naglar2 44231
Bildlinje

En svampinfektion där ännu inte alla naglarna angripits.

Behandling av svampinfektioner

Om du misstänker en svampinfektion är det bäst att inte behandla naglarna. Uppmana kunden att söka läkare. Läkaren kan ta prover som visar om det faktiskt är en svampinfektion. Svampinfektioner kan bekämpas med invärtes medicin (tabletter). Kuren tar normalt tre månader. Medan behandlingen pågår kan du fila naglarna tunnare om så behövs och ta bort det värsta av missfärgningen. Men använd engångsfilar. Alla svampinfektioner är smittsamma och kan sprida sig till tånaglarna och/eller huden. Det finns risk för att du sprider infektionen till andra kunder. Att inandas fildamm kan också sprida smittan. Därför är hygien av största vikt.

svamp 4423103
naglar 5
Bildlinje

De fyra viktigaste mönstren hos en svampinfektion: Under nagelns fria rand (a), under nagelplattan vid nagelbandet
(b), förvittring på ytan (c) eller total (d).

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.