4.4.1.6 Näringsämnen

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.1.6 Näringsämnen

Den som äter en hälsosam och varierad kost får i sig tillräckligt av de byggmaterial som behövs för att skapa friska naglar. Men brist på vissa vitaminer påverkar naglarnas tillväxt. Exempelvis följande:

  • Vitamin B12: Melanonychia (brun missfärgning).
  • Vitamin H (biotin): Naglarna går lätt sönder.
  • Järn: Skedformade naglar.
  • Undernäring (t.ex. anorexia nervosa): Smala längsgående åsar/fördjupningar.
hand 4416
Bildlinje

Denna patient lider av anemi (järnbrist).

Om du är tveksam rörande kundens näringsintag, uppmana henne att söka en allmänläkare. Sälj inga kosttillskott som ska vara bra för naglarna eller håret. Sådana tabletter innehåller oftast bara kalcium. Eftersom naglar bara består av 0,07% kalcium har detta ämne ingen betydelse, att äta kalciumtabletter är verkningslöst.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.