4.4.2.6 Felaktig nagelbehandling

Nagelterapeutens ABC©

               4.
4.4.2.6 Felaktiga nagelbehandlingar

Tyvärr kan också nagelterapeut orsaka nagelproblem. Oövertänkta handlingar, sådana som felaktig behandling av nagelband, kan få allvarliga följder. Felaktigt handhavande av konstgjorda nagelprodukter, oförsiktighet vid arbetet eller ohygieniska förhållanden kan också få negativa konsekvenser. Alltså, var försiktig!

misskötta
Bildlinje

Dessa mycket långa och dåligt skötta naturliga naglar är mycket sårbara.

misskötta naglar
högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.