4.4.1.3 Hudsjukdommar

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.1.3 Hudsjukdomar

Det är begripligt att en sjukdom som påverkar huden också kan påverka naglarna (och håret). Ovanliga hudsjukdomar är epidermolys och Reiters sjukdom, Dariers sjukdom och LE (lupus erythematosus). Patienter med sådana sjukdomar kommer du sällan att se i nagelsalongen.
I ditt arbete kommer du däremot antagligen att möta människor med följande nagelsjukdomar (onychopatier).

nagel1 4413

Eksem

 

Eksem på handen med
Beau-linje och ömtåliga naglar.

 

 

 

Eksem
Konstitutionella eksem är en hudsjukdom som orsakas av en medfödd överreaktion hos immunsystemet. Naglarna kan påverkas av kontakteksem, allergiska eksem och alla kroniska eksem som uppträder på händerna och fötterna. Efter ett enstaka akut handeksem påverkas naglarna inte genast. Men upprepade eksem påverkar naglarnas tillväxt, form och styrka.

 

 

orsaker huden1 4413

 

hand4413             Bildlinje Typiskt handeksem.

 

 

 

 

 

nagel2 4413

Psoriasis

 

Nagelpsoriasis.

 

nagel3 4413

Alopecia areata

 

Små gropar och skrovlig yta.

Psoriasis
Psoriasis yttrar sig som vita flagande fläckar på en röd bakgrund. Personer med psoriasis får ofta problem med naglarna. Psoriasis kan drabba en enstaka nagel, men i andra fall påverkas alla naglarna på både händerna och fötterna. Fingernaglarna påverkas oftare än tånaglarna. I vissa fall är nagelpsoriasis det enda symptomet på sjukdomen. Nagelpsoriasis kan variera från mild till mycket svår effekt. Det kan skada nagelplattan, matrix, nagelbädden, nagelbandet och huden på fingret.

 

Alopecia areata
Alopecia areata är ett tillstånd där hårrötterna tappar sina hår, ofta i cirkelrunda fläckar. Sjukdomens förlopp är svår att förutsäga. Ofta drabbar den bara några få områden, men det inträffar också att allt hår på kroppen faller av. I vanliga fall växer håret ut igen, men det är inte säkert.

 

orsaker huden2 441302

 

orsaker huden3 4413

 

 

 

 

 

nagel4 4413

Lichen Planus

 

Rödhet och ”sandpappernaglar” som orsakats av Lichen Planus.

 

nagel6 441302

Cysta (myxom)

 

Cystan har också påverkat matrix, vilket gjort att nageln växer ojämnt.

Lichen Planus
Lichen Planus är en inflammation i huden och/eller slemhinnorna som åstadkommer stark klåda och röda knölar som är flera millimeter i diameter. Ofta ser man smala vita streck i ytan på dessa knölar. De röda fläckarna kan förena sig till större områden, upp till flera centimeter. Särskilt handlederna, fötterna och underbenen påverkas, men sjukdomen kan visa sig var som helst på kroppen.

 

Cysta (myxom)
Benigna tumörer uppkommer mest i matrix eller intill nagelbandet. Man känner igen dem som små knölar. Ibland är huden runt dem röd eller inflammerad. Cystor är vanligare på händerna än på fötterna. En cysta måste alltid opereras bort av läkare. Borttagningen kan skada matrix och leder då till att nageln växer ojämnt i framtiden. Men det är inte ofrånkomligt, ibland växer nageln normalt.

orsaker huden4 4413

 

orsaker huden6 4413

 

 

 

 

nagel5 441303

Raynauds fenomen

 

Raynauds sjukdom i naglarna.

 

nagel7 441302

Köldsvullnad i händerna


Ett svårt fall av köldsvullnad med inflammation.

Raynauds fenomen
Under ett angrepp av Raynaud blir de små artärerna i händer eller fötter tunnare, beroende på muskelspasmer i artärväggarna. Förtunningen leder till sämre blodtillförsel i fingrarna eller tårna, vilket gör dem först bleka, sedan blå och sedan röda igen när blodflödet återkommer i vävnaden. De kan också bli ömma eller stumma och man kan känna pirrningar. Tillståndet utlöses ofta av kyla. Rökning har liknande effekt. Fler kvinnor än män drabbas av Raynauds fenomen. Tillståndet kan bero på ett underliggande problem eller uppträda som en egen sjukdom.

 

Köldsvullnad i händerna
Detta tillstånd är besläktat med Raynauds fenomen. Vi ser skarpa, tydliga missfärgningar i huden, ibland lätt förhöjda och rödvioletta. Missfärgade områden kliar och uppkommer vid kyla. På grund av att lymfvätskan blockeras kan svullnad även uppstå under huden. Tillståndet beror på ett problem i blodkärlen som gör att tillflödet av blod minskas under lång tid efter att händerna utsatts för kyla. Symptomen liknar de som uppkommer vid inflammation, ibland kan även blåsor och missfärgningar i huden förekomma. Vid kyla värker händerna, i värme kliar de. På grund av klådan kan det hända att patienten kliar sig och skadar huden, vilket kan ge infektioner. I svåra fall kan problemet även uppträda sommartid.

orsaker huden4 441303

 

orsaker huden7 4413

nagel8 4413

Födelsemärken

 

En längsgående brun missfärgning i matrix.

 

nagel9 4413

Melanom

 

Melanom, en malign tumör i de celler som producerar pigment.

Födelsemärken
Födelsemärken är mycket vanliga. (Själva ordet är lite missvisande eftersom inte alla sådana märken är medfödda. Faktiskt uppstår de flesta senare.) De är små bruna fläckar och består av celler som producerar pigment, som syns på samma ställe. En sådan grupp celler kan också bilda ett födelsemärke i matrix. Ett litet antal celler kan då bilda en brun linje i nagelns längd allt eftersom den växer. Hos personer med svart hud kan dessa missfärgningar vara vita. De är dock ofarliga.

 

Melanom
Ett melanom som bildas i matrix eller under nagelplattan är ett mycket allvarligt eller rent livshotande tillstånd. Melanom är en malign hudcancer, en tumör som bildas av de celler som producerar melanin, melanocyterna.

 

orsaker huden8 4413

 

orsaker huden9 4413

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.