4.2 Vanliga nagelproblem

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.2 Vanliga problem

Det finns många vardagliga problem som påverkar naglarna. De här är godartade, kosmetiska problem. I de flesta fall rättar de till sig själva efter en tid. Vi ska beskriva de vanligaste här.
OBS! Vissa av de här problemen kan ibland bero på inre sjukdomar.

nagel1 4203

Gula naglar

 

Gula naglar, visade bredvid normalt färgade naglar.

 

 

nagel2 4202

Hårda, tjocka naglar

 

Kraftigt förtjockad nagelplatta orsakad av hudsjukdomen psoriasis.

Utseende:
En gul missfärgning av nagelplattan men inga andra förändringar. Missfärgningen försvinner  när nageln växer.

 

Utseende:
Förtjockad nagelplatta, ibland ojämn.

tänkbara ors 42 102

 

tänkbara ors 42 2

 

 

 

 

 

nagel3 42

Mjuka, svaga naglar

 

Mjuka, svaga naglar med tendens till tvärgående brott.

 

nagel4 4202

Sköra, spröda naglar

 

Sköra, spröda naglar med
naggad kant.

Utseende:
Nagelns fria rand är för mjuk och böjs lätt. Detta orsakar tvärgående sprickor, mest vid övergången mellan nagelbädden och den fria randen.

 

Utseende:
Naglarna är glanslösa, oböjliga och brister lätt. Man ser ofta naggade nagelkanter.

tänkbara ors 42 3

 

tänkbara ors 42 4

 

 

 

 

 

nagel5 4202

Små tvärgående ränder

Bild från sidan av nageln som visar tvärgående linjer, orsakade av ojämn tillväxt som beror på inflammationer i pericardium.

 

 

nagel6 42

Smala längsgående ränder/kanter


Smala längsgående ojämnheter.

Utseende:
Det finns tvärgående ojämnheter över hela nagelns bredd. Om de är många ser nageln ut lite som en tvättbräda.

 

Utseende:
Smala ränder och åsar längs med nageln. Ibland kan de ha lätt avvikande färg, gulvita.

tänkbara ors 42 5

 

tänkbara ors 42 6

 

 

 

 

 

nagel7 42

Hängnagel

 

Till höger kan man se två bristningar i nagelbandet.

 

nagel8 42

Eponychium växer över nagelplattan


Avsevärda mängder eponychium rester på nagelplattan.
Ett mycket torrt nagelband.

Utseende:
Nagelbandet har lossnat från nagelplattan. Nagelbandet är något upplyft (och fastnar i saker), vilket ger upphov till smärtsamma sår.

 

Utseende:
En nagelplatta som är täckt av små, hårda bitar av hudvävnad (eponychium).

tänkbara ors 42 702

 

tänkbara ors 42 8

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.