4.3 Synliga sjukdommar

Nagelterapeutens ABC©

                   4.

4.3 Utseendet hos möjliga nagelsjukdomar

nagel01 43

Spröda naglar

 

Onychoschizia, naglarna bryts sönder vid den fria randen.

 

nagel02 43

Längsgående brott eller åsar
 

Längsgående fördjupningar i naglarna i komb- ination med sköra naglar.

Utseende:
Nagelplattan delar sig i kanten. Lamellerna lossnar från
varandra, nageln kan inte växa särskilt långt. Ibland lossnar delar av nageln. Detta är det vanligaste utseendet hos en nagelsjukdom.

 

Utseende:
Nageln klyvs eller bryts upp i längdriktningen med början vid nagelbandet. Ibland blir nageln grå/vit till gul. Förekommer tillsammans med onormal skörhet i nageln. Kan också yttra sig som en enda längsgående fördjupning.

tänkbara sjuk 43 1

 

tänkbara sjuk 43 2

 

 

 

 

 

nagel03 43

Svarta linjer i naglarna

 

Splitterblödningar orsakade av psoriasis.

 

nagel04 43

Grova, ojämna naglar

 

En grov nagelplatta (trachyonychia) utan tydlig diagnos.

Utseende:
Korta, smala, bruna eller svarta linjer i nagelbädden som växer ut.

 

Utseende:
En grå, ogenomskinlig (mjölkig) nagelplatta. Nagelplattan är ojämn och ser ut som om den hade slipats med sandpapper.
Den fria randen är skör och spricker lätt.

tänkbara sjuk 43 3

 

tänkbara sjuk 43 4

 

 

 

 

 

nagel06 4302

Delad nagel

 

Pterygium, en nagel som består av två delar.

 

nagel05 4302

 Klubbfingrar

 

Klubbfinger.

Utseende:
Nagelplattan är skadad och växer i två eller flera separata delar, med en bit förhårdnad nagelbädd emellan.

 

Utseende:
Nagelplattan är förlängd, breddad och starkt välvd. Sedd från sidan är vinkeln mellan nagelplattan och resten av fingret (mycket) mindre än 160 grader. Dessutom ser man en svullnad i fingertopparnas mjukdelar.

tänkbara sjuk 43 5

 

tänkbara sjuk 43 6

 

 

 

I figuren nedan syns tydligt att nageln på klubbfingret har en annan vinkel än en frisk nagel.

 

 

 

nagenagel 43

 

 

 

             Exempel på klubbfingrar      Exempel på en frisk nagel

 

 

 

 

 

nagel07 43

 Skedformade naglar

 

Skedformade naglar.

 

nagel08 43

Vita fläckar på naglarna

 

De vita fläckarna kallas leuconychia.

Utseende:
Nagelns fria rand pekar uppåt i stället för nedåt. Naglarna är konkava i stället för konvexa och ser ut som skedar. Skedformen uppträder oftare när naglarna är tunna. Det kan vara ett normalt fenomen hos småbarn. Nageln är ännu inte tillräckligt tjock och böjs lätt.

 

Utseende:
Vita fläckar och/eller linjer på nagelplattan. Fläckarna växer ut när nageln växer. Ibland är hela nageln vit.

tänkbara sjuk 43 7

 

tänkbara sjuk 43 8

 

 

 

 

 

nagel09 43

Missfärgade naglar

 

 Missfärgade naglar.

 

nagel10 43

Missfärgade naglar

 

En liten tumör bestående av vener (angiom) nära nagelbandet.

Utseende:
Gula missfärgade naglar.

 

Utseende:
Rödfärgade naglar, mörkt skär till röd missfärgning, fläckar i nagelplattan eller lunula.

tänkbara sjuk 43 9

 

tänkbara sjuk 43 1002

 

 

 

 

 

nagel11 43

Missfärgade naglar

 

En skär till röd missfärgning som orsakas av psoriasis i nageln.

 

nagel12 43

Missfärgade naglar

 

Den gröna missfärgningen orsakas av pseudomonas-bakterien.

Utseende:
Skära fläckar (laxfärgade).

 

Utseende:
Gröna naglar.

tänkbara sjuk 43 11

 

tänkbara sjuk 43 12

 

 

 

 

 

nagel12343

Missfärgade naglar

 

Missfärgning orsakad av blödning.

 

nagel14 43

Missfärgade naglar

 

Oljefläck, ett fenomen som är typiskt för psoriasis i nageln.

Utseende:
Bruna naglar eller bruna fläckar på naglarna.

 

Utseende:
Bruna naglar eller bruna fläckar på naglarna.

tänkbara sjuk 43 13

 

tänkbara sjuk 43 14

 

 

 

 

 

nagel15 43

Bruna längsgående band

 

Randigt melanom, en elakartad hudcancer.

 

nagel16 43

Förtjockade naglar

 

Förtjockade naglar.

Utseende:
Längsgående ljusbruna linjer.

 

Utseende:
Kraftigt förtjockad nagelplatta, ibland ojämnt växt.

tänkbara sjuk 43 15

 

tänkbara sjuk 43 16

 

 

 

 

 

nagel16743

Förtjockning av nagelbädden (skidbacksnaglar)

En skidbacksnagel.

 

nagel18 43

 Nageltrång/inväxta tånaglar

 

Nageltrång.

Utseende:
Nagelbädden (huden under nagelplattan) är förtjockad så att nagelplattan pekar uppåt.

 

Utseende:
Nagelplattan är kraftigt böjd över bredden och bildar närmast ett rör, vars sidor griper om nagelbädden likt en tång. Det kan vara mycket smärtsamt. Ibland ökas smärtan av en inflammation i nagelbädden. Tillståndet är svårbehandlat.

tänkbara sjuk 43 17

 

tänkbara sjuk 43 18

 

 

 

 

 

nagel19 43

Hål i naglarna

 

Hål i nageln beroende på psoriasis.

 

nagel20 4302

Nagellossning

 

Onycholys beroende på en svampinfektion.

Utseende:
Små hål i nagelplattan, som om de borrats med en nål, men inga andra problem. Upp till fem sådana hål i en nagel är ”normalt”. Hålen kan sitta i ett regelbundet mönster eller vara utspridda över hela nageln. Form, storlek och antal varierar.

 

Utseende:
Naglarna sitter inte fast vid nagelbädden ända ut till den fria randen så att luft kommer in mellan nageln och nagelbädden. Nagelplattan är också vit och ogenomskinlig. Nagellossningen kan vara smärtsam. Efter att den primära orsaken behandlats (om möjligt) tar det ungefär tre till nio månader innan nageln växer fast igen.

tänkbara sjuk 43 1904

 

tänkbara sjuk 43 20

 

 

 

 

 

nagel21 43

Delvis bortfallen nagel / avbruten tillväxt


Framskridande förlust av naglar beroende på infektion av jästsvampen Candida Albicans.

 

nagel22 43

Korta naglar

 

Brachyonychia hos en utvecklingsstörd person.

Utseende:
Nageln separerar från matrix, vilket oftast orsakas av mekanisk skada eller att tillväxten tillfälligt avstannat i matrix. Denna form leder inte till permanent förlust av nageln och det är vanligt att man ser en ny nagel bildas under den ”lösa” delen.

 

Utseende:
Nagelplattan är bredare än sin längd. Förekommer mest på tummar. Det sista karpalligamentet är kortare än normalt.

tänkbara sjuk 43 21

 

tänkbara sjuk 43 22

 

 

 

 

 

nagel23 4302

Små naglar

 

Extrem micronychia på tummen, fotograferad bredvid en normal tumme.

 

nagel24 43

Underutvecklade naglar

 

Medfödd förlust av nageln på lillfingret, orsakad av otillräcklig mängd fostervatten under graviditeten.

Utseende:
Naglarna är mycket små och smala. Ibland påverkas långfingrets yttersta ben.

 

Utseende:
Naglarna har olika form och är små.

tänkbara sjuk 43 23

 

tänkbara sjuk 43 24

 

 

 

 

 

nagel25 43

Inga naglar

 

Medfödd nagellöshet.

 

 

 

Utseende:
Det finns ingen nagel. Detta kan ibland vara resultatet av nagellossning.

 

 

 

tänkbara sjuk 43 25

 

 

 

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.