4.4 Orsaker till nagelproblem

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4 Orsaker till nagelproblem

Som redan skisserats här tidigare, finns det många orsaker till nagelproblem. De kan delas in i två huvudgrupper:
 

Inre orsaker:

1. Medfödda eller ärftliga missbildningar.
2. Problem som beror på livsfaser, åldrande, graviditet eller barndom.
3. Hudsjukdomar.
4. Inre sjukdomar.
5. Läkemedel.
6. Näringsintag.
7. Beteende.
 

Yttre orsaker:

1. Skador.
2. Infektioner av bakterier, svampar eller virus.
3. Irritation.
4. Allergiska reaktioner.
5. Felaktig nagelbehandling.

nagprob 44
fingrar 44
Bildlinje

Vänster finger: En yttre orsak.

Höger finger: En inre orsak.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.